سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی پورحسینقلی هیر – دانشجوی کارشناسی راشد
حسین علی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده:

تلاش علم بازاریابی براین است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد این تلاشها برای سازمان ها مشتریان و جامعه تاثیراتی را به همراه دارد دردنیای رقابتی امروز مشتریان درکانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایتمندی انها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان ها است لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها انتظارات تمایلات توانایی ها و محدودیت های آنها درخرید محصولات است بدین سبب ضرورت و اهمیت شناخت در رفتار مصرف کننده درک عمیق و فهم درست خواسته های مشتریان با زبان ساده تر از عمل است امروزه تنها سازمانهایی می توانند با مشتریان خود به مبادله بپردازند و به افزایش سود که هدف غایی هرشرکت تجاری است دست یابند که واکنش و اقدام مناسب نسبت به مشتریان را درک نمایند با دستیابی به چنین اطلاعاتی م ی توان عامل تاثیر گذار بررفتارمصرف کنندگان را به خوبی تشخیص دادو اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت ها از آن استفاده کرد.