سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

طیبه خاقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
انسیه کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
علی ملاحسینی – دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف این مقاله بررسی توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه های کشور و ارزیابی تاثیرات و محدودیت های آن است. داده های اولیه با نشان دادن برداشت دانشجویان از تاثیر آموزش کارآفرینی و دانش آنها در مورد کارآفرینی جمع آوری شده اند. نتایج نشان می دهد که آموزش کارآفرینی در دانشاه های کشور انتظارات دانشجویان را از کسب مهارت برآورده نمی کند و دنشجویان مفهوم کارآفرینی را به خوبی درک نمی کند. این مقاله مرتبط با ادراک دانشجویان در مورد اثر بخشی آموزش کارآفرینی در دانشگاه های مربوطه خودشان است. این مقاله یک تحلیل مقدماتی از آموزش کارآفرینی در دانشگاههای کشور (دانشگاه شهید باهنر کرمان، اصفهان، یزد، دانشگاه آزاد یزد، دانشگاه آزاد کرمان) را ارائه می دهد که زمینه را برای انجام تحقیقات بیشتر در حوزه های آموزش کارآفرینی فراهم می کند. یافته ها دیدگاه با ارزشی را در مورد شیوه های موثر آموزش در حوزه آموزش کارآفرینی فراهم می کند. این مقاله کار موریس، دراکر و جورمن را به عنوان چارچوبی برای بهبود تاثیر آموزش کارآفرینی در دانشگاه های کشور گسترش می دهد.