سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد ماشین های کشاورزی
سیدمسعود موسوی خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

پژوهش حاضر بمنظور بررسی نقش آموزشهای فنی حرفه ای درتوسعه کارآفرینی و شناسایی مشکلات و تنگناهای موجود درفرایند مذکور و ارایه راهکارهای اجرایی انجام یافته است مطالعات نظری وسیعی درخصوص کارآفرینی و شناخت ابعاد مختلف آن انجام گرفته است و سپس درمرحله مطالعه میدانی طی پرسشنامه ای میزان گرایش یا عدم گرایش آموزش دیدگان به سمت فعالیت های کارآفرینانه و علل و عوامل موثر برآن مورد بررسی قرارگرفت بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد که عمدتا دیدگاه ورویکرد دانش آموختگان فنی حرفه ای مبتنی براستخدام وکارجویی درارگانهای دولتی و خصوصی است و رویکرد مبتنی برایده پردازی تجاری کارآفرینی و خوداشتغالی با استقبال خیلی کمی صورت گرفت و عملا آموزش دیدگان فنی حرفه ای با مقوله کارآفرینی و فرایند آن بیگانه هستند و عرضه آموزشهای صرفا فنی حرفه ای بوده و کمتر به مقوله کارآفرینی به طور جدی توجه شده است.