سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید زارع زاده – ادارهکل استانداردو تحقیقات صنعتی استان هرمزگان
سمیه خوارزمی – اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس

چکیده:

کمبود آموزش کاربران همواره یکی از عوامل موثر در ایجاد حوادث در محیطهای کاری می باشد دراین تحقیق تاثیر آموزشهایی نظیر دورههای بدو خدمت آموزش کارکنان دوره های عملی و … را در حوادث روی داده در سال ۱۳۸۹ که از سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان استعلام شدهاست بررسی می شود تحلیلی برروی این فاکتورها صورت گرفته است و توسط نرم افزار آماری اطلاعات موجود مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت طبق این تحقیق مشاهده می شود که کمبود آموزشهای بدو و حین خدمت و کمی تجربه حادثه دیدگان تاثیر بسزایی در حوادث موجود داشته اند همچنین از لحاظ سنی نوع کار، سابقه کار و .. نیز تحلیلی انجام گرفته شدها ست که نتایج حاصل دراین تحقیق ارایه میگردد.