سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محسن پور آذری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
فریدون محبی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
یوسفعلی اسدپور – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

چکیده:

زرینه رود یکی از بزرگترین رودخانههای شمال غرب کشور و حوزه آبریز دریاچه ارومیه می باشد نمونه برداری از ایستگاه های تعیین شده در سال ۸۹ و با تناوب ماهیانه انجام گردید در آزمایشگاه بعد از تعیین حجم و همگن کردن نمونه ها کار شمارش شناسایی فیتوپلانکتونی با استفاده ازمحفظه شمارش ۵ میلی لیتری و میکروسکوپ اینورت Nikon مدل TS100 و با بزرگنمایی ۴۰۰ و بوسیله روش Utermohl(1958) انجام گرفت دراین مطالعه ۲۸ گونه جلبکی متعلق به ۵ شاخه دیاتومه ها Bascillariophytae) وChlorophytaeجلبکهای سبز وCyanobacteriaجلبکهای سبز ـ آبی وکریزوفیتا Chrysophytae و اوگلنوفیتا Euglenophytae شناسایی شدند. در این تحقیق کیفیت آب منطقه مورد مطالعه براساس شاخصهای اکولوژیکی غالبیت غنای گونه ای تنوع گونه ای و برابری در فصلهای مختلف سال مورد بررسی قرارگرفت.