سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا عطاالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره حلال های مختلف برگ اکالیپتوس روی جوانه زنی رقم بادمجان (رقم محلی جهرم) پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مشتمل بر دو فاکتور نوع حلال (متانولی، استنی، بنزنی، اتیل استاتی و آبی) و غلظت های مختلف عصاره ( ۰ و ۱/۲۵ و ۲/۵ و ۵ و ۱۰ گرم در لیتر ) با سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که درصد وسرعت جوانه زنی بادنجان تحت تأثیر حلال های مختلف قرار می گیرد با افزایش غلظت عصاره اکالیپتوس نیز درصد وسرعت جوانه زنی بادمجان کاهش معنی داری نشان داده است. در کلیه حلال ها در غلظت ۱۰ گرم بر لیتر کمترین درصد جوانه زنی بادمجان ب هدست آمد. حلال متانول در مقایسه با سایر حلال ها کمترین درصد جوانه زنی را نشان داده است که نشان دهنده اثرات سمی آن می باشد.