سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین انصاری پور – کارشناسی ارشد مهندسیمنابع آب
کیومرث ابراهیمی – استادیار دانشگاه تهران
محمدحسین امید – استاددانشگاه تهران

چکیده:

باتعیین منحنی افت اکسیژن محلول درطول رودخانه می توان دریافت که رودخانه درچه وضعیتی از نقطه نظر آلودگی بوده ودرچه نقطه ای ازرودخانه وضعیت بحرانی کمبود اکسیژن محلول وجوددارد مقاله حاضر نتایج تحقیق با استفاده ازروش استریتر – فلپس نقاط بحرانی و میزان توان خودپالایی رودخانه پسیخان دربازه ای بطول ۲کیلومتر درآبان ماه سال ۸۹ می باشد نتایج نشان داد رودخانه پسیخان دربازیابی اکسیژن محلول از دست رفته توانایی نسبتا خوبی دارد همچنین با توجه به روند تغییرات پارامتر اکسیژن محلول دررودخانه مشخص شد اکسیژن محلول وابستگی زیادی به ضریب هوادهی دارد.