سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نقوی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دریایی
محمدعلی لطف اللهی یقین – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر آرایش مهارها برروی حساسیت ضریب عبور موج با استفاده ازمدل سازی عددی مورد بررسی قرارگرفته استبرای مدلسازی از موج شکن شناور پانتونی به طول ۸۵متر ارتفاع ۱٫۶متر وپنج عرض ۲٫۴و۴۸و۷٫۲و۹٫۶و۱۲متر و پریودهای میانگین موج برخوردی ۲و۲٫۵و۳و۳٫۵و۴ثانیه استفاده شدهاست عمق آب دراین بررسی عددی ۶متر وعمق آبخور موج شکن شناور ۱متر می باشد و برای یافتن تاثیر آرایش مهارهای موج شکن شناور برروی ضریب عبور موج سه نوع مهاربندی مورد بررسی قرارگرفته است دراین مدلسازی ها برای امواج نامنظم دریا ازطیف جانسواپ استفاده شده است علت استفاده از این طیف این است که اکثرموج شکن های شناور درمحیطهای غیرازدریاهای آزادو توسعه یافته مورد استفاده قرارمیگیرند بنابراین استفاده ازطیف جانسواپ بهتر ازسایر طیف ها می باشد.