سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه تیموری – دانشجوی گروه مهندسی آب، دانشکده آبو خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
حسین شریفان – استاد یار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علو

چکیده:

سوپرجاذب ها مواد پلیمری و به شدتآبدوستی هستند که می توانند ده ها تا صد ها برابر وزن خود آب یا محلول های آبی را جذب نمایند. این هیدروژل ها در دو زمینه ی بهداشتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که یکی از منابع بی پایان طبیعت آب دریاست و از این منبع می توان در آینده برای بسیاری از مسائل محیط زیست و کشاورزی استفاده نمود، لذا هدف از این تحقیق تاثیر آب دریا بر میزان تورم و از دست دادن آب توسط چند نوع سوپر جاذب موجود در بازار های بین المللی نظیر آکوزورب (AK) ، کلوفونی (CF) ، استوکوزورب (ST) و A200 و پلیمر ایرانی بوده است. نتایج نشان داد که به ترتیب سوپر جاذب های آکوزورب، استوکوزورب، پلیمر ایرانی، A200 و کلوفونی بیشترین میزان تورم را داشته اند. بر خلاف سری اول که آکوزورب بهترین عملکرد را در مقابل اب دریا داشت، در سری دوم استوکوزرب کمترین افت تورم نسبت به سری اول و بیشترین تورم را نسبت به سایر سوپر جاذب ها داشته است.