سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور سرخه نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ابیاری و زهکشی
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
کیخسرو چنگلوایی – مدیریت آب وخاک و امورفنی و مهندسی
حسین سخایی راد – کارشناس ارشد سازه های ابی

چکیده:

در مناطقی نظیر جنوب خراسان که سطح ایستابی شور و بالا می باشد در اثر حرکت صعودی آب از طریق لوله های موئینه ای و تبخیر آب املا ح به سطح خاک منتقل و موجب شور و یا شور و سدیمی شدن خاک میگردند. بنابراین با توجه به اهمیت خاک به عنوان بهترین بستر برای رشد و نمو گیاه و همچنین مهمترین منبع تامین نیاز غذایی بشر اصلاح خاکهای شور و سدیمی امری اجتناب ناپذیر می باشد این تحقیق در جنوب استان خراسان درمنطقه دارخوین شهرستان شادگان انجام گرفته است منبع شوری و قلیائیت این اراضی ناشی از پیشروی و پسروی آب تالاب شادگان و همچنین با توجه به سطح ایستابی بالای منطقه ناشی از صعود املاح از آب زیرزمینی تحت تاثیر تبخیر شدید درم نطقه است هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر ابشویی به رشو غرقابی متناوب در اصلاح و بهسازی خاک منطقه و همچنین رسم منحنی های شوری زدایی و سدیم زدایی به منظور تعیین آب مورد نیاز ابشویی می باشد. ابشویی دراین روش در چهار کرت فلزی مدل به ابعاد ۱×۱ متر طبق نقشه ازمایش و تیمار مربوطه انجام گرفت و پس از رسیدن رطوبت خاک به حد ظرفیت مزرعه نمونه گیری در چهار عمق ۲۵-۰ ، ۵۰-۲۵ و ۷۵-۵۰ و ۱۰۰-۷۵ انجام گرفت.