سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود خوش نجات – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
لیلا زارع – عضو هیات علمی و مدیر گروه معماری و شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
سعید شومال – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده:

یکی از شگفتیهای تاریخ هنر و فرهنگ بشری گسترش عظیمهنر اسلامی در سرزمینهای دور و پهناور و همچنین کشور عزیزمان، ایران است. می توان گفت هنر اسلامی هنری است که بین شیوه های بیان هنر سنت های بومی و محلی نوعی خاص از تجانس و هم آهنگی ایجاد کرده است. مکان و جایگاه آن نیز در هنر و معماری اسلامی همواره از سوی متفکرین فلسفه اسلامی و اسلامشناسان مورد بحثهای مختلف قرار گرفته است. میتوان دریافت که اسلام با قائل شدن به حفظ هویت برای تمامی مکانها، مکان را براساس میزان تجلیات الهی و کیفیات قدسی ارزش گذاری مینماید.که با این شیوه اماکن دارای درجات مختلفی از هویت را به خود اختصاص داده اند. مسکن که در ابتدا تنها سرپناهی برای حفظ انسان از گرما و سرما بود، به تدریج با شکل گیری فرهنگ ها و عقاید مختلف، منعکس کننده جهان بینی ملتهای مختلف گردید، به طوریکه با مطالعه دقیق معماری هردوره، میتوان از جزئی ترین عقاید اقوام آگاهی یافت. ایرانیان نیز با الهام از مبانی جهان بینی اسلامی و فرهنگ سنتی ایرانی، محیطی ایدهال برای زندگی فراهم کردند ازاینرو دراین مقاله سعی شده تا با اتکا بر روش تحلیلی-توصیفی و باطرح موارد ذیل: -۱ اوضاع تاریخی و سیاسی و روند شکلگیری فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی -۲ مکان ومسکن از دیدگاه اسلام -۳ مسکن از دیدگاه قران -۴ مسکن در بینش اسلامی -۵ کلیات و ویژگی های مسکن ایرانی اسلامی به بررسی تاثیر گزاری فرهنگ و هنر اسلامی بر معماری مسکن ایرانی پرداخته و با ارایه راهکارهایی ((حفظ و تکیه بر ارزشهای الهی، تبلیغ معیارهای معماری سنتی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی غربی، استفاده از علمای مذهبی ومتخصصان فقه در برگشت به الگوی ایرانی اسلامی)) در جهت حفظ و نگهداری از ارزشهای اسلامی ، پیشرفت و ارتقاء معماری مسکن ایرانی اسلامی نزدیک شویم