سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

باقر مختاری – کارشناس ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رامین حاجی جباری – کارشناس ارشد رشته حسابداری، معاون مالی و مدیر گروه حسابداری دانشگاه آ
سجاد عباس زاده – کارشناس ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

با توجه به اهمیت روز افزون نقد شوندگی، شناخت در مورد عوامل مؤثر بر نگهداری دارایی های نقدی، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از بین ۱۶۰ شرکت تعداد ۷۶ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و برای دوره زمانی بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۸ و با استفاده از مدل رگرسیون خ طی چند متغیره، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از ۱۱ متغیر کنترل در نگهداری دارایی های نقدی توسط شرکتها بررسی می شود. شواهد تحقیق حاکی از آن است که جزء اختیاری کیفیت اقلام تعهدی، اهرم مالی شرکت، سایر دارایی های نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، سود سهام پرداختی، ساختار سر رسید بدهی ها، فرصت های رشد واحد تجاری، احتمال ورشکستگی، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر منفی بر نگهداری دارایی های نقدی هستند. از طرف دیگر، کیفیت اقلام تعهدی کل و ذاتی، اندازه شرکت، بردهی های بانکی شرکت، اهرم مالی شرکت، مانده دارایی های نقدی گذشته، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تأثیر مثبت بر نگهداری دارایی های نقدی هستند.