سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد نیماصفا – آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تاثیر استفاده از تکنولوژی های نوین برکاهش میزان مصرف انرژی درخانه های آینده و طراحی آنها موضوعیست که دردوهه اخیر توجه بسیار ی از معماران و محققان را به خود جلب کردها ست درطی سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات گسترده ای درزمینه انرزی های پاک و تجدید شونده صورت پذیرفته است دراین بین فناوری نانومواد جایگاه مهمی را در این عرصه اشغال نموده است که در پی آن به دستاوردهای مهمی نیز نائل گردیده است درابتدا جنبه های علمی موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و با جستاری در مبانی و مفاهیم پایدار معماری و نظرات بزرگان معماری جهان ارتباط این مفاهیم با معماری روشن می گردد و درآخر با ارایه نمونه ای از دستاوردهای این تکنولوژی در معماری به معرفی ویژگیها و افقهایی که پیش روی معماران و طراحان خانه درآینده است می پردازیم لایم به ذکر است که فناوری نانو نیز ماننده همه فناوریها و پیشرفتهای علمی بشر از دو روی سکه برخوردار است: روی مثبت و روی منفی بدیهی است هرچه قابلیت ها و توانایی های یک فناوری بیشتر باشد اهمیت کنترل و بکارگیری آن در جهت ارتقا زندگی بشر نیز مهمتر خواهد بود