سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فتح اله عثمان زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهزاد رافضی – دانشیار-دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
میرنقی موسوی –
الشن آهنی –

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر میزان گیرداری بالای دیوار بنایی بر رفتار لرزه ای دیوار پرداخته است. در این مطالعه یک دیوار بنایی به ابعادx100x17410cm در آزمایشگاه ساخته و تحت تاثیر بار گذاری چرخه ای قرار گرفت. سپس این دیوار در نرم افزار اجزا محدودABAQUS مدل سازی گردید. برای مدل سازی دیوار مصالح بنایی از روش میکرو ساده شده استفاده شده و برای مدل سازی چسبندگی اولیه بین ملات و آجر از المان چسبCohesive استفاده شده است نتایج این مطالعه نشان میدهد که مدل عددی ایجاد شده دارای قابلیت کافی برای پیش بینی رفتار لرزه ای دیوار های بنایی می باشد. همچنین نتایج نشان داد میزان گیرداری بالای دیوار بنایی تاثیر زیادی بر روی ظرفیت باربری داخل صفحه دیوار بنایی دارد