سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – دکتری اقلیم شناسی
یوسف حسن زاده ایمچه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

چکیده:

عدس یکی ازانواع اصلی حبوبات می باشد که با داشتن درصد بالایی ازپروتئینکیفیت و ارزش غذایی خوب و هضم آسان ازاهمیت خاصی درمیان حبوبات برخوردار بوده و به عنوان یکی ازمهمترین منابع پروتئین درتغذیه مردم استفاده میشود دراین پژوهش سعی شده با استفاده ازداده های عناصراقلیمی چهارایستگاه سینوپتیکی ازقبیل اردبیل مشکین شهر خلخال و پارس اباد برروی کشت عدس پرداخته شد عناصراقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی استان اردبیل ازبدوتاسیس تا سال ۱۳۹۰ ازقبیل متوسط بارش سالانه حداکثر بارندگی درموقع گل دهی و رسیدن میانگین درجه حرارت سالانه میانگین حداکثر درجه حرارت سالانه میانگین حداقل درجه حرارت سالانه میانگیندرجه حرارت برای جوانه زنی و گل دهی رطوبت نسبی گردآوری شد روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی می باشد بطوریکه اطلاعات اولیه ازطریق کتب مقالات مجلات و سایتهای اینترنتی جمع آوری و سپس درنرم افزارهای Excel Spss داده های مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت