سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شبنم ملکوت طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی
مه لقا قربانلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شیلا صفاییان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سعیدعلی موسی زاده –

چکیده:

گونه های گانودرما گانودرما لوسیدیوم و گانودرما اپلاناتوم به عنوان قارچهای بسیاردارویی درسراسر دنیا می باشند این قارچ ها دارای خواص ضدقارچ ضدباکتری ضدویروس آنتی اکسیدان و غیره شناخته شده انددرمطالعه حاضر دوقارچ دارویی گانودرما لوسیدیوم و گانودرما لوسیدیوم از جنگل شصت کلا واقع در گرگان جمع آوری گشته و جهت بررسیهای ضدقارچی به ازمایشگاه منتقل شدند عصاره متانولی از دوگونه قارچ گانودرما فراهم شد و دررقت های مختلف به محیط کشت SCC اضافه شد تا بازدارندگی رشد سه گونه ایزوله ازجنس تریکوفیتون تریکوفیتون روبروم تریکوفیتون وروکوزوم و تریکوفیتون منتاگروفایتیس مورد بررسی قرارگیرد سپس قارچها درمرکز محیط کشت دارای عصاره قارچی تلقیح شد و میزان رشد کلنی های قارچ بعدازهفت روز یادداشت شد نتایج این تحقیق نشان داد که دررقت های بالا تر ۵ درصد عصاره قارچها فعالیت بازدارندگی مناسبی از خود نشان داده و بطور کامل رشد تریکوفیتون ها را متوقف نموده و دررقت های پایین تربازدارندگی رشد نسبت به رقم ۵ درصد کمتر بود اما نتایج نسبت به کنترل بهتر بود.