سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد صابونچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی طاهری – کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

کوره های بازگرم پس از ذوب سنگ آهن بیشترین انرژی را درفرایند تولید فراورده های فولادی مصرف می کنند معمولا شمش یا تختال با دمای حدود ۱۰۰۰درجه از انتهای ریخته گری خارج و درمحلی انبار شده تا درزمان مورد نیاز وارد کوره بازگرم شده و مجددا تا دمای مناسب نورد گرم حدود ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شوند انرژی مصرفی این کوره ها را میتوان با شارژ داغ شمش یا تختال درون آن تا حد زیادی کاهش داد دراین مطالعه افت دمای شمشم درمحیط بازپس از خارج شدن آن از ریخته گری مدلسازی شده است پس از ان با استفاده از مدل ریاضی تهیه شده از یک کوره بازگرم واقعی که تبادل تشعشع و جابجایی در کوره را شبیه سازی می کند اثر دمای شارژ شمش درون کوره برمصرف ویژه انرژی و ظرفیت کوره بررسی می شود شبیه سازی تشعش درونکوره با استفاده اهز روش نواحی یکنواخت انجام شده است.