سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه ناصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی شامل –
یاشار عزیزیان کلاندرق – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین تحقیق نانوذرات اکسید روی به روش هم رسوبی با استفاده از همزن مکانیکی و همزن مغناطیسی درسرعتهای مختلف هم زدن تهیه شده اند ساختارهای سنتز شده به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی Sem پراش پرتوایکس xrd طیف سنجی فرابنفش UV-VIS و طیف سنجی فوریه فروسرخ FTIR مورد بررسی قرارگرفته اند نتایج حاصل از آنالیز انجام شده یک نظم معنی دار بین ساختارهای شک لگرفته و طیفهای بدست آمده را نشان میدهد.