سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد بیگ مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو- دانشگاه علم و صنعت
اصغر رمضانی – استادیار دانشکده مهندسی خودرو- دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله به بررسی جریان در اطراف یک مدل ساده شده از خودرو در زوایایی ستون عقب مختلف پرداخته میشود. جهت حل جریان در اطراف خودرو از روش حجم محدود بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای عددی با مقادیر تجربی موجود مقایسه شد و مشاهده شد که مقادیر عددی موافقت قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی دارد. سپس به بررسی نقش شبیه سازی حرکت کف تونل باد پرداخته شد که به شرایط واقعی نزدیکتر است. دیده شد مقادیر بدست آمده برای ضریب درگ با در نظر گرفتن اثر حرکت زمین کمتر از مقادیر حاصل شده با در نظر گرفتن کف ساکن است.