سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی ملاحسینی – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم جعفری – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
زین العابدین صادقی – استادیاردانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آنچه که به عنوان مهمترین نتیجه از مطالعه عملکردخصوصی سازی درکشور میتوان مدنظر قرار داد و برای تسهیل امرخصوصی سازی درآینده از آن استفاده نمود داین است که درصورتی که عزم ملی و اعتقاد راسخ سیاسی و اقتصادی برای اجرای واقعی فرایند خصوصی سازی درکشور وجود داشته است شیوه مدیریت و نظارت برامر واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی و غیردولتی ضرورت اولیه موفقیت سیاست خصوصی سایز به حساب می آید و نهایتا با توجه به اینکه وضعیت اقتصاد مبتنی بربازار مناسب ترین شرایط برای فعالیت های کارآفرینانه محسوب میگردد خصوصی سازی به عنوان مقدمه و بسترساز ایجادمحیط مناسب برای رشد کارآفرینی مطرح میگردد که به نوآوری و تولیدکالاها و خدمات جدید منجر میگردد تاکنون تحقیقات زیادی درمورد خصوصی سازی و کارافرینی سازمانی انجام شده است اما کمتر ارتباط بین آنها بررسی شده است دراین مقاله سعی برآن شده است که فرایند خصوصی سازی بررسی شده و تاثیر این فرایند برتشدید میزان کارافرینی سازمانی تشریح گردد.