سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
سیدسعید اسلامیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
میلاد نادری بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشاد فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر زمان وقوع حداکثر شدت بارش در منحنی های شدت مدت- فراوانی بر مقدار دبی پیک با دوره بازگشت مختلف به کمک مدلHEC-HMS برایحوضه رودزرد است. نتایج نشان داد که کم ترین دبی پیک مربوط به زمانی است که حداکثر شدت بارش در ابتدای زمان بارندگی رخ دهد و بیشترین دبی پیک زمانی اتفاق افتد که حداکثر شدت بارش در انتهای زمان بارندگی رخ دهد. نیز ملاحظه شد، بین نتایج وقوع حداکثر شدت بارش در ٢۵ % و ٣٣ % زمان بارش تفاوتی نیست اما بعد از آن با افزایش زمان وقوع حداکثر شدت بارش مقدار دبی پیک نیز افزایش پیدا می کند. این موضوع در دوره بازگشت بزرگ که از بارش های بزرگتر حاصل شده اند، مشهودتر است.