سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهتاب اصفهانی زاده حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی باغبانی
فروغ مرتضایی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ازگیاهان دارویی پیازی که علاوه برروش غیرجنسی ازطریق بذرنیز قابل تکثیر است موسیرایرانی با نام علمی Boiss. (Allium hirtifolium می باشد با هدف تعیین بهترین تیمار جهت افزایش جوانه زنی بذور این گیاه درشرایط درون آزمایشگاهی ازغلظت های مختلف جیبرلیک اسید دردو زمان ۲۴و۴۸ ساعت بصورت غوطه وری وکشت بذرهای تیمار شده با جیبرلیک اسید و بدون تیمار درمحیط کشت ۱/۲MS بدون هورمونو حاوی غلظت های ۰و۰/۵و۱و۱/۵ میلی گرم برلیتر بنزیل ادنیناستفاده گردید این آزمایش بصورت طرح فاکتوریل و درسه تکرار انجام شد نتایج حاصله نشان داد بهترین تیمار شامل استفاده از جیبرلیک اسید با غلظت ۱۰۰۰ پی پی ام به مدت ۲۴ساعت می باشد.