سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیام فوزی جوکندان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه مهندسی عمران، ه

چکیده:

سیستم های مهاربندی واگرا در سازه های فولادی دارای عملکردمناسبی ازلحاظ جذب انرژی وتامین سختی مناسب می باشند. عملکرد این سیستم ها بستگی به نحوه رفتار تیرپیوند دارد. خواص هندسی و مکانیکی تیرپیوند و همچنین طول آن تاثیر بسیارزیادی بر ویژگی های رفتار لرزه ای این سیستم ها دارد. بنابراین بررسی نحوه ی این تاثیرات و میزان اثری که روی عملکرد لرزه ای کل سیستم دارد ازاهمیت زیادی برخورداراست. دراین مطالعه که بر روی سه قاب باتعداد طبقات پنج، ده و پانزده طبقه انجام گرفته است میزان و نحوه ی تغییرات پارامترهای رفتار لرزه ای سازه ناشی ازتغییرات طول پیوند برای قاب های با ارتفاع مختلف ازطریق انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل می تواند درطراحی این سازه به عنوان یک راهنما برای ارزیابی رفتارصحیح این سازه درکنارآیین نامه ها به کارگرفته شود