سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ویدا خوشقدم – دبیر شیمی شهرستان بهشهر
احمد گرجی زاد – دبیر زیست شناسی شهرستان بهشهر
هایده کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سرب از عناصر سنگین و سمی می باشد که بطور وسیع بخاطر فعالیت های انسان در محیط توزیع شده است.با توجه به اثرات خطرناک این عنصر کنترل و اندازه گیری ان در محیط زیست مهم است مواد زائد گیاهی همچون شلتوک برنج ، تفاله حبوبات ، تفاله نیشکر ، خاک اره ، زائدات میوه ها ، علف ها ی هرز قابلیت بالایی در حذف فلزات سنگین دارند . با نوجه به کارایی بالای مواد گیاهی و در دسترس بودن انها ، قیمت مناسب و اثرات نامطلوب کم بر محیط زیست در این پروژه جهت بررسی قابلیت مواد زائد سلولزی گیاهی در حذف فلزات سنگین از پساب ، استخراج یون سرب کیلیت شده با لیگاند در پساب از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی استفاده شده است.نتایج بدست امده از اندازه گیریها نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند بطور موفقیت آمیزی برای تایید کاهش مقدار سرب در پساب با بکار بردن مواد سلولزی مورد استفاده قرار گیرد.