سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل عطای صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
شهرام بیرقی طوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی جهان تیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

انبه به دلیل میزان رطوبت بالا و زمان ماندگاری کمی که داشته استفاده از روشهای مناسب مانند خشک کردن برای افزایش زمان ماندگاری آن ضروری میب اشد هدف ازاین پژوهش استفاده از پیش تیمار ترکیبی امواج فراصوت و اسمز به صورت ترکیبی روی سرعت و زمان خشک کردن جذب اب مجدد و خصوصیات حسی نمونه های انبه رقم Indicia Managiferaاست اعمال فراصوت حمامی با فرکانسهای ترکیبی KHz KHz 45-25 25-45 درسه سطح زمانی ۱۰و۲۰و۳۰ دقیقه و محلول اسمزی ساکارز در۳ بریکس ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ درجه که روی نمونه ها با ضخامت ۸ میلی متر به صورت ترکیب با فراصوت انجام شد نتایج حاصل از خشک شدن نشان دادند که افزایش غلظت محلول اسمزی زمان فراصوت زمان رسیدن به میزان رطوبت ۲۰ درصد برای هرتیمار کاهش یافت بررسی ها نشان داد که کمترین زمان لازم برای رسیدن به میزان رطوبت ۲۰ درصد درنموه های مربوط به نمونه های پیش تیمار شده درحالت ترکیبی اسمز Bxo60- فراصوت ۳۰ دقیقه و فرکانس ۲۵-۴۵ KHZ با زمان ۲۸۳/۰۸ بودهاست نتایج حاصل از جذب آب مجدد نشان داد که میزان آب جذب شده با افزایش زمان فراصوت نسبت به نمونه شاهد افزایش می یابد.