سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار دانشگاه گیلان
سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیار دانشگاه گیلان
محسن جهانی – کارشناس ارشد سازه
حسن نصرتی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

قابلیت روانی بتن های خودتراکم مشکلات بسیاری را که هنگام کار با بتن های معمولی با آن مواجه می شویم برطرف می سازد پس از خشک شدن بتن بدلیل کاهش رطوبت دربتن تنشهای کششی بوجود می آید که باعث بوجود آمدن ترکهای سطحی دربتن می شود این ترکها تاثیر منفی بردوام و مقاومت بتن داشته و یک راه حل برای کنترل ترک خودرگی مسلح نمودن بتن با الیاف است ازجمله الیاف موثر برکشش و ترکهای کششی بتن الیاف پلی پروپیلن است دراین مقاله سعی شده است که تاثیر الیاف پلی پروپیلن برخواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی سیمان غیرپوزولان و همچنین روی بتن خودتراکم حاوی سیمان با درصد جایگزین دوماده پوزولان میکروسیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنج مورد بررسی قراربگیرد ۶ طراح اختلاط درسه دسته مختلف تهیه شده است که درهمه طرح های حاوی الیاف از ۰٫۱ درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن با طول ۶ میلیمتر استفادهشده است بمنظور مقایسه نسبت های دیگر مثالح ثابت نگهداشته شده اند و نسبت آب به سیمان درهمه طرح ها ثابت و برابر ۰٫۳۶ درنظر گرفته شده است.