سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهین حنیفه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان

چکیده:

در کشور ایران در حدود سیزده میلیون هکتار پهنه های ماسه ای وجود دارد که در حدود پنج میلیون هکتار از آن فعال بوده و سالانه علاوه بر فرسایش بادی مشکلات فراوانی را برای جاده ها شهرها و تاسیسات به وجود می آورد لذا از سالیان فبل برنامه تثبیت آنها شروع شده، بخشی از این تپه ها با صرف هزینه های سنگین توسط سازمانهای ذیربط تثبیت شده و عرصه های زیادی تحت پوشش جنگلهای دست کاشت و گیاهان مرتعی قرارگرفته است . از آنجا که بخش عمده ای از فعالیتهای تثبیت ماسه های روان و بیابانزدایی از سال ۱۳۴۴ تا کنون با استفاده از گونه تاغ نهالکاری و بذرکاری میشود، لزوم شناخت هر چه بیشتر از ارتباطات و تاثیرات این قبیل فعالیت ها بر خصوصیات خاک و محیط اطراف آن امری ضروری است . براین اساس هدف از این تحقیق بررسی اثرات پوشش گیاهی و اقلیم در مهار فرسایش بادی در جنوب شرقی شهر ورامین می باشد .فعالیت های بیابان زدایی ابردژ ورامین به ۴ دهه قبل برمی گردد.زرد تاغ(Haloxylon persicum ) یکی از مهمترین گیاهان جهت تثبیت تپه های شنی و بیابانزدایی در ایران است و در این منطقه نیز یکی از گونه های مهم جهت تثبیت به کار رفته است.