سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
امیرحسین صادق پور – مربی، دانشگاه کاشان، دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در سدهای خاکی، هسته سد به عنوان المان اصلی آب بندی بدنه سد محسوب می گردد و آب بندی صحیح محل تماس هسته با پی سنگی به دلیل تفاوت جنس مصالح هسته و پی، بالاتر بودن فشارآب حفره ای، وجود درزه و ترک در سنگ و وقوع رگاب از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین جهت در محل تماس هسته با پی سد از رس تماسی با شاخص خمیری بالا استفاده می شود. از آنجا که مصالح قرضه در دسترس در برخی نواحی دارای شاخص خمیری پائین بوده و فاقد مشخصات فنی لازم برای استفاده به عنوان رس تماسی هستند، می توان با انجام اصلاحاتی این مصالح را برای مقصود مذکور عمل آوری نمود. به این منظور اختلاط مصالح موجود با بنتونیت به عنوان یکی از راهکارهای مناسب و قابل بررسی می باشد. اختلاط بنتونیت با خاک رس، پلاستیسیته خاک را افزایش می دهد، اما باعث ایجاد تغییر در سایر پارامترهای رفتاری خاک نیز می شود. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات افزایش مصنوعی پلاستیسیته خاک، با افزودن درصدهای مختلف بنتونیت به خاک رسی ریزدانه با پلاستیسیته پائین، وضعیت تغییر پارامترهای رفتاری خاک مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از سه نمونه خاک رس به عنوان مصالح پایه استفاده شده و با اختلاط ۵ الی ۲۰ درصد بنتونیت تغییر خواص ژئوتکنیکی خاک شامل حدود آتربرگ، دانسیته خشک حداکثر، رطوبت بهینه، پارامترهای تحکیم خاک، وضعیت واگرایی خاک، ضریب نفوذ پذیری و پارامترهای مقاومتی در آزمایش برش مستقیم و سی بی آر مورد بررسی قرار گرفته است