سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیانوش رحمانی –
حسن طاهرخانی – استادیار گروه عمران ٬ دانشگاه زنجان
جمال احمدی –

چکیده:

امروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط ضایعات، این مواد جهت بازیافت یا مصرف مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از موارد مصرف این ضایعات در پروژه های عمرانی است. بررسی قابلیت استفاده از این مواد نیازمند مطالعات فنی و اقتصادی است. یکی از مواد ضایعاتی که امروزه به وفور تولید شده وبعد ازمصرف درطبیعت رها می شود، بطری های پلاستیکی نوشیدنی هاست که از جنس پلی اتیلن ترافثالات (PET)می باشد. اثرات استفاده از فیبر های ساخته شده از این ماده در بتن سیمانی مورد مطالعه قرار گرفته است. فیبرهای ساخته شده در۳اندازه مختلف ودردرصدهای مختلف وزنی به بتن اضافه شده وکارایی٬ مقاومت فشاری٬ کششی٬ خمشی وسایشی ومدول الاستیسیته موردمطالعه قرارگرفته اند. نتایج نشان می دهد که استفاده از الیاف PET در بتن باعث کاهش مقاومت فشاری٬ کششی وخمشی می شود ولی مقاومت سایشی بتن باافزودن الیاف افزایش می یابد. مدول الاستیسیته بتن نیزباافزایش الیاف به بتن کاهش می یابد.