سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر گلزاری – دانشجوی دکتری مهندسی انرژی
سروش سالم – معاونت فنی وهماهنگی نیروگاه گازی ۲۰۰۰ مگاواتی رودشور

چکیده:

با توجه به کاهش منابع انرژی تجدید ناپذیر و توجه به میزان کاهش راندامن توربین گازV٩۴ ٣Aدرهنگام کاهش بار درنیروگاه رودشور سعی برآن شد تا تحلیلی از اثرات کاهشبار براین نوع واحدها با شبیه سازی نرم افزاری و مقایسه با نرم افزار WIN-TS درنیروگاه ارایه گردد یافته ها نشان دهنده ۳/۹% کاهش راندمان توربین گاز می باشد و بررسی مقادیر تست آلاینده های زیست محیطی دربار حداکثر و بارحداقل اثرکاهش بار برمحیطزیست را بیان میدارد درنهایت تحلیلی اقتصادی از زیان ناشی از این کاهش باردرهر واحد این نیروگاه انجام شده است.