سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین صباغی فیروزآبادی – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد
الهام کردی اردکانی – کارشناس ارشد شیمی تجزیه، آموزش و پرورش شهرستان اردکان

چکیده:

پوزولانها مواد معدنی سیلیسی خوب تفکیک شده ای می باشند که در مقادیر نسبتا زیاد (در حدود ۲۰ تا ۸۰ درصد وزنی سیمان پرتلند) به بتن افزوده می شوند واستفاده از آنها به دلیل خواصی که دارند به صورت چشمگیر رو به افزایش است. سئوالات تحقیق: در این تحقیق میزان تاثیر ماده پوزولانی میکروسیلیس بر ناتراوایی بتن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق:در این تحقیق بتن معمولی و بتن پوزولانی با مقادیر مختلف نسبت آب به سیمان و تغییر نسبتهای اختلاط ساخته شده و پس از طی یک دوره نگهداری ۲۸ روزه در آب به وسیله کوره خشک شده و سپس با استفاده از دستگاه اندازه گیری نفوذ آب در بتن، آب با فشار ۸ بار در نمونه ها تزریق شده و میزان نفوذ آب در نمونه ها اندازه گیری شده است. در پایان با استفاده از جک بتن شکن مقاومت نمونه ها اندازه گیری شده است