سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده مریم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
مهران افخمی – دکترای علوم محیط زیست، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

در دهه های اخیر از میان حوادث طبیعی که بشر را تحت تاثیر قرار داده است، فراوانی خشکسالی بیش از سایر حوادث می باشد. بطوری که تعداد کل آسیب دیدگان از خشکسالی سال های ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۸ بالغ بر ۱/۵میلیارد نفر بوده که ۵۲ % از آسیب دیدگان از بلایای طبیعی را تشکیل میدهد. امروزه یک سوم از جمعیت جهان از نظر آبی در مضیقه هستند و تا سال ۲۰۲۵ ، از هر سه نفر انسانی که در این کره خاکی زندگی میکنند، دو نفر با کمبود آب مواجه خواهند بود. استان خوزستان با مساحت ۶/۴۶۵ میلیون هکتار در جنوب غربی ایران واقع شده و نسبت مساحت آن به مساحت کل کشور ۴ درصد میباشد . این استان با میزان بارندگی ۲۵۵ میلی متر در سال و میزان تبخیر ۲۰۴۴ میلیمتر در سال جزء مناطق گرم ایران محسوب می شود. تالاب ها و رودخانه های تحت تاثیر صدمات پدیده خشکسالی قرار گرفته و در طی خشکسالی اخیر سال آبی ۸۷-۸۶ و به دنبال خشکسالی اواخر دهه هفتاد با توجه به نوسانات منفی در میزان بارش خسارات زیادی را متحمل شده اند. برای بررسی موضوع ضمن اخذ داده های آماری و وضعیت اقلیمی استان از یک طرف و وضعیت تالابها از نظر مساحت و کمیت آب از سمت دیگر و انجام بازدیدهای میدانی از تالابهای استان خوزستان، تغییرات حاصله از پدیده خشکسالی مشاهده گردیدند و سپس با استفاده از نتایج مطالعات کتابخانه ای و تاثیرات بوجود آمده در اثر پدیده فوق در سایر کشورهای جهان ضمن تحلیل شرایط به بررسی تاثیرات پدیده خشکسالی بر تالابها ، با تاکید بر تالابهای استان خوزستان پرداخته شد. نتایج بررسیها حاکی از تغییرات عمده در مساحت و سطح پوششی تالابها از یک سو و تغییرات کیفی از سوی دیگر داشت که عملا عمده کاربریهای تالابها را برای زیستمندان و بهره وران تالاب با مشکل مواجه ساخته است، در ادامه مهمترین راهکارهای مدیریت تالابها ارائه گردیدند که مهمترین آنها شامل استفاده از روش های نوین آبیاری برای مقابله با اثرات خشکسالی و درپی آن جلوگیری از تخریب تالاب ها، محاسبه و تخصیص حق آبه زیست محیطی تالابها، راه اندازی پایگاه ملی مدیریت خشکسالی، طراحی شبکه پایش خشکسالی، اطلاع رسانی عمومی ب هصورت نقشه از طریق وب سایت و وسایل ارتباط جمعی می باشند.