سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رامین خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدسجاد میریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
داود محبی کلهری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین تحقیق یک شبیه سازی کامپیوتری برمبنای روش المان محدود برای بررسی اثرات پارامترهای مختلف برروی میزان جداسازی غشایی کافئین از محلول آبی توسط دی اکسید کربن چگال درحالت پایا مورد مطالعه قرارگرفت بعد از مقایسه نتایج شبیه سازی با داده های تجربی موجود جهت سنجش اعتبار آن تاثیر پارامترهایی چون تخلخل درجه پیچش بافت غشا ضخامت غشا و همچنین اثر سرعتهای ورودی دو فاز در قالب عدد بدون بعد گراتز برروی بازده جداسازی بررسی شد نتایج شبیه سازی نشان میدهدکه در بین این پارامترها ضخامت غشا تاثیر چشمگیری روی ضریب انتقال جرم آن داشته و درنتیجه شدیدا میزان جداسازی را تحت تاثیر قرارمیدهد این نتیجه لزوم ساخت غشایی با ضخامت خیلی کم که تحمل فشار مورد ازمایش را داشته باشد را برای رسیدن به بازده بیشتر را کاملا آشکارمی کند .