سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران
الهام براتی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
یونس افتخاری یگانه – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
غلامرضا ایلاتی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

با رونق گرفتن بازار حمل و نقل دریایی و استفاده روزافزون از کانتینر حجم وسیعی از کانتینرها به سمت بنادر ساحلی سوق پیدا کرده است مهمترین مشکلی که امروزه بنادرساحلی به علت رشد سریع استفاده از کانتینر درحمل و نقل دریایی با آن مواجه می باشند فقدان فضای کافی به منظور انبارسازی و همچنین وجود نداشتن دسترسی مطلوب به مقاصد کالا به علت استفادها ز شیوه های سنتی انتقال کالا می باشدلذا دراین مقاله سعی شده است تا برای کاهش این مشکلات و برون رفت از بحرانهای احتمالی یکی از راه کاهای موثری که دراین زمینه مطرح می باشد را مورد بررسی قرار دهیم هدف از این تحقیق بیان دلیل حضور بنادرخشک در شبکه حمل و نقل می باشد تا با انتقال کالاها توسط حمل و نقل چندوجهی از بار ترافیکی بنادر ساحلی بکاهد.