سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامل محمودی – دانشجویی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, گروه جغرافیا, دان

چکیده:

داشتن مسکن از دیرباز یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی بشر بوده است. اهمیت این امر باعث شده که در کشورهای مختلف مسئولین امر سعی در برنامه ریزی صحیح در این زمینه داشه باشند چه بسا انتخاب برنامه صحیح در زمینه تامین مسکن به روند توسعه ی کشورها کمک شایانی کرده است. هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تاثیرات وام مسکن روستایی که یکی از اجزای توسعه روستایی است. در این تحقیق سیاست ارایه وام مسکن روستایی، میزان توفیق و دلایل و عوامل موثر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ناحیه مورد مطالعه تحقیق را بخش زیویه از توابع شهرستان سقزاستان کردستان تشکیل می دهد .با توجه به ساختار روستاهای مورد مطالعه ۴۰۰ خانوار به طور تصادفی از روستاهای نمونه تحقیق انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق با مراجعه مستقیم به خانوارها تکمیل شده است. اطلاعات جمع آوری شده بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که سیاست وام مسکن روستایی با توفیق کامل همراه نبوده است و تقریبا هیچ یک از شاخص های مورد نظر با روند توانمند سازی جمعیت همراه نبوده است.