سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین نوروزی – کارشناس ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه مفید قم
شهره پوررمضان – کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده:

تحلیل اقتصاد سیاسی ایران وابسته به درک دو مفهوم دولت تحصیلدار و بیماری هلندیاست. جمهوری اسلامی ایران برای رهایی از وابستگی به نفت که با پیکره اقتصاد و سیاستدر ایران آمبخته شده، در قالب پنج برنامه توسعه، به تدوین سیاست هایی بدین منظورپرداخته است. اما با این وجود به نظر می رسد اقتصاد ایران با احتساب نوسانات دوره ایهمچنان وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود کهدرک این شرایط می تواند ما را به سمت خلأهای ممکنه و سیاست هایی جایگزین راهنماییکند؛ در این راستا با رویکردی تحلیل- توصیفی به بررسی نوسانات تاثیرات نفت بر برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.