سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مونا خانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران _شمال
فاطمه انصاری فرد –
ساره حاجی پور –
سهراب معینی –

چکیده:

-هدف از این بررسی مقایسه تاثیر بسته بندی در خلاء(حذف اکسیژن در بسته بندی ) و استفاده از نایلون جنسPvdc )پلی ونیلدین کلراید ( با بسته بندی معمولی (پلاستیک فریزر)بوده است .در این بررسی تغییرات چربی و شاخص های TVN و PV در طی ۶ ماه در هر دو نمونه بررسی و مقایسه شد. به این منظورتعدادی ماهی کپور از استخر پرورشی با سایز و وزن مشابه صید شد سپس به منظور فیله شدن و بسته بندی به کارخانه انتقال داده شد پس از ان تعدادی به صورت تازه برای بررسی به ازمایشگاه برده شدند و مابقی پس از منجمد شدن طی ۱۸۰ روز در فریزر نگهداری شد و ماهیانه به ازمایشگاه برده شدند بررسی ها در ازمایشگاه پاستور انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که درنمونه تازه فیله کپور معمولی Cyprinus carpio مقدار ، چربی ۰۱/۰ ۱/۴درصد بوده است که در پایان دوره ۶ ماهه در نمونه شاهد (بسته بندی معمولی ) ۰۳/۰ ۰۲/۲ درصد و بسته بندی شده درخلا (وکیوم)۰۱/۰ ۹۸/۲ درصد رسید. (این تغییرات برای شاهد و وکیوم معنی دار بوده است. (۰۵/۰ P ) مقدار پراکسید (PV) و TVN در نمونه تازه به ترتیب برابر (۰۳/۰ ۰۳/۱) میلی اکی والان بر کیلوگرم و ۰۳/۰ ۲/۱۱ میلی گرم بر صد گرم بود. که در پایان دوره انبارداری PVدر نمونه شاهد و وکیوم به ترتیب به (۰۴/۰ ۵۹/۴ ) (۰۲/۰ ۱۸/۳) میلی اکی والان بر کیلوگرم و TVN (01/0 26/14 ) ، (۰۳/۰ ۷۷/۱۳) میلی گرم بر صد گرم رسید. (۰۵/۰ P)اما بین نمونه شاهد و وکیوم در هیچ یک از مراحل تغییر معنا دار دیده نشد