سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن زنبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن خادمی زاده – دانشیاردانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر نهضت – دانشیار

چکیده:

پروسه کشش عمیق هیدرومکانیکی به عنوان یکی از پروسه هایی اساسی برای شکل دهی ورق فلزی مطرح است و جایگزینی مناسب برای پروسه کشش عمیق سنتی میب اشد وجود مزایای چون افزایش نرخ کشش بهبود کیفی قطعات تولیدی شکل دهی قطعات پیچیده کاهش هزینه تولید کاهش نرخ فرسایش ابزار و چندین مزیت مهم دیگر باعث به کارگیری این پروسه شده است تفاوت اساسی این پروسه با کشش عمیق سنتی به کارگیری فشارسیال وحذف ماتریس می باشد که باعث کاهش هزینه تولید برای اشکال مختلف قطعات گشته است این پروسه با وجود داشتن مزایای فراوان دارای یک سری محدودیت های تولید از جمله بالا بودن سیکل زمان تولید درمقایسه با روش سنتی چالش حرارتی تنظیم کردن میزان کورس حرکتی سنبه با توجه به فشار سیال می باشد عدم کنترل دقیق پارامترها چه از لحاظ هندسی و چه از لحاظ خصوصیات موادی باعث پدید آمدن معایبی چون پارگی چروکیدگی و برگشت فنری درطول پروسه شکل دهی میشود.