سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام جبل عاملی – عضوهیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
آرش صداقت دوست – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نویدرضا امیدقائمی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نیما امیدقائمی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاهش وزن مصالح سازه ای سازه های بتنی و در نتیجه کاهش هزینه آن همیشه مورد توجه بوده است. بتن نیمه سبک ساخته شده با لیکای صنعتی به علت وزن مخصوص پایین و خصوصیات مقاومتی قابل قبول، به عنوان گزینه های برتر و مفید جهت کاهش وزن مخصوص بتن مطرح میشود. از طرفی، تخلخل زیاد بتن ساخته شده با لیکا، عاملی تهدید کننده برای بتن در برابر خوردگی و هوازدگی و دیگر عوامل است. افزودن مواد پوزولانی به بتن خصوصیات مقاومتی و دوامی آن را بهبود میبخشد. در این مطالعه با افزودن میکروسیلیس به بتن سبک سازه ای، نتایج حاصل شده در زمینه های مختلف شامل مقاومت فشاری و دوام در برابر عواملی چون نفوذ آب و حمله اسیدها بررسی شده است. مقاومت فشاری مطلوب، شرط لازم برای جایگزین کردن بتن سبک ساخته شده به جای بتن معمولی است و همچنین محیط مقاوم در برابر نفوذ اسید و آب، بتن را در برابر بارانهای اسیدی و سیکلهای یخبندان و آرماتورها در برابر خوردگی محافظت می کند. میکروسیلیس با درصدهای ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ جایگزین سیمان شد وطرح اختلاط بر حسب این جایگزینی تنظیم شد. سپس مقاومت فشاری نمونه ها در سن ۷ و ۲۸ روز اندازه گیری شد و آزمایشهای مربوط به دوام در برابر محیط های اسیدی و جذب آب نمونه ها انجام شد. در پایان با استفاده از داده های به دست آمده از آزمایشات قبلی و براورد هزینه های هر طرح و روش امتیاز دهی به خصوصیات طرحها، در مورد توجیه پذیری اقتصادی استفاده از این پوزولان در بتن سبک بحث شده است