سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام جبل عاملی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا شعرباف – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
آرش صداقت دوست – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
نویدرضا امیدقائمی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

کاهش وزن مصالح سازه ای بهعلت کاهش بارهای مرده وارد به سازه و درنتیجه کاهش سطح مقطع اجزای سازه و کاهش هزینه ها از مسائل مهم در مهندسی مصالح ساختمانی می باشد بتن نیمه سبک ساخته شده با دانه های رس منبسط شده لیکای صنعتی به علت وزن مخصوص پایین و خصوصیاتمقاومتی قابل قبول از گزینه های برتر و مفید جهت کاهش وزن مخصوص بتن مطرح می باشد این نوع بتن از ترکیب ماسه معمولی در سایز ریزدانه و سبک دانه لیکا به عنوان درشت دانه ساختهمی شود از طرفی بتن سبک اکثرا متخلخل بوده و همین امر عاملی جهت نگرانی در مورد دوام این نوع بتن می باشد افزودن مواد پوزولانی به بتن نه تنها خصوصیات مقاومتی بتن را بهبود می بخشد بلکه رشد وسیعی را در دوام آن باعث می شود میکروسیلیس به عنوان پرمصرف ترین و به صرفه ترین پوزولان در جامعه بتن ایران و جهان شناخته شده است. دراین تحقیق ما سعی کردیم با افزودن میکروسیلیس به بتن سبک سازه ای تغییرات حاصله در مقاومت فشاری را به عنوان نماینده ای از خصوصیات مقاومتی بتن ثبت کنیم میکروسیلیس با درصدهای ۵، ۱۰ و ۵ و ۲۰ جایگزین سیمان شد و طراح اختلاط برحسب این جایگزینی تنظیم شد توجیه پذیری اقتصادی استفاده ازاین پوزولان در بتن سبکه سازه ای مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.