سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا گلوی – کارشناس دفترتحقیقات سیستان و بلوچستان
احمدرضا بهادری – کارشناس اداره گزینش و استخدام سیستان و بلوچستان

چکیده:

ایجادشرایط بهتر برای زندگی و بهدست آوردن محیط زیست امن و راحت تر یکی از مهمترین علل مهاجرت و پناهندگی است مهاجرت اتباع خارجی برخی کشورها ازجمله افغانستان به ایران دربسیاری ازمواقع منشا بروز مشکلات مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی افزایش کج روی ها و سایرانحرافات اجتماعی و ناهنجاریهاست ازعمده مشکلاتی که جنگ ها واشغال کشورها درپی دارند مهاجرت و خروج ساکنان کشوراشغال شده به مرزهای کشورهای همسایه است دراین مقاله سعی براین شده است که زندگی اتباع بیگانه درایران و تاثیرات ناشی ازحضور آنان درکشور مورد بررسی قرارگیرد.