سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر جعفری – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج
سیدعبدالوحید میرمعزی – کارشناسی مهندسی عمران دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان

چکیده:

امروزه با توجه به روند رو به رشد گسترش ناحیه شهرنشینی که به دنبال آن افزایش میزان ساختو-سازها در نواحی مختلف شهرها مورد توجه است. از اینرو با توجه به آنکه میزان قابل توجهی از این ساختوسازها در نواحی شهری دارای بافتهای فرسوده هستند، نیاز به اجرای اصولی و مهندسی عملیات تخریب بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. در همین راستا سعی برآن شده تا بررسی روشهای موجود در زمینه تخریب، بهترین و کارآمدترین روش مدیریت این فرایند برای حصول به نتیجهای بهینه مورد توجه قرار میگیرد