سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامبیز عالمپور – سازمان صنایع دریایی -گروه شناورهای اثر سطحی –معاونت طرح و برنامه -کار
حمید جوادی –
محمد ایزدی –

چکیده:

قشم به عنوان بزرگترین جزیره منطقه خلیج فارس و دریای عمان از قابلیتها و استعدادهای سرمایه گذاری مناسبی برخوردار بوده و توجه بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بخشهای اقتصادی را به خود جلب نموده است .در این منطقه زیر ساختهای لازم در زمینه حضور بخش های تجاری و خدمات کالا در حال شکل گیری است و بواسطه ظرفیت فیزیکی منطقه و موقعیت ژئو پلتیک جزیره سرمایه گذاری های اقتصادی از توجیه زیادی بر خوردار می باشد. هدف اصلی مناطق آزاد , ایجاد منطقه ای است که با صادرات کالا و صادرات مجدد سبب تحول اقتصادی گردد و قشم در این زمینه از ویژگی ممتازی برخوردار می باشد. در حال حاضر بندر بین المللی کاوه قابلیت پذیرش کشتیهای نسل هفتم وظرفیت پذیرش کشتیهای کانتینری تا ۱۰ هزار TEU ، ظرفیت پذیرش کشتی تاوزن خشک ۱۰۰ هزارتن را خواهدداشت. این بندر با دارا بودن عمقی با آبخورتا ۱۸ متر درپایینترین سطح جزر آب است وظرفیت عملیات تخلیه وبارگیری سالانه درفازهای توسعه تا ۱,۴۷ میلیون TEU درمجموع ۳۰ میلیون تن کالای کانتینری درسال را داراست ونیز قابلیت افزایش دو به پنج پست اسکله به طول ۱۶۲۰ متررا دارد. با توجه به قرار گیری ایران در مسیر کریدورهای بین المللی شمال- جنوب (NOSTRAK) و همچنین ارتباط مستقیم با آب های آزاد م یتوان به این نتیجه رسید که توسعه بنادر جزیره قشم و ایجاد پل خلیج فارس از اولویت بالاتری در امر ترانزیت کالا و مسافر نسبت به سایر بخشهای منطقه برخوردار است. در واقع بنادر محلی جزیره قشم به عنوان بخشهای مکمل بندر شهید رجایی به شمار رفته و از قابلیتهای بسیار بالایی در زمینه ترانزیت کالا برخوردار می باشند. در این مقاله به لزوم گسترش بنادر تجاری این جزیره استراتژیک پرداخته شده است و مبانی توسعه تجارت محلی از دیدگاه توسعه بنادر این جزیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از نتایج این تحقیق می توان در خصوص مطالعات کاربردی در زمینه توسعه تجارت منطقه ای بنادر کوچک در منطقه خلیج فارس استفاده نمود.