سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین صباغی فیروزآبادی – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مجید رحمیان – دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
امیرعلی نمازی – دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمدمهدی صداقت – دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

بتن به دلیل خاصیت ناتراوایی، یکی از مواد اساسی مورد استفاده در ساخت مخازن و سازه های آبی است که عوامل مختلفی بر روی میزان تراوایی بتن موثر است ازجمله این عوامل میزان مصالح و درصد آب موجود در بتن است. سئوالات تحقیق: در این تحقیق میزان تاثیر نسبت آب اختلاط، تغییرات دانه بندی ومقدار سیمان بر میزان تراوایی بتن بررسی شده است. روش تحقیق:در این پژوهش بتن با تغییر میزان نسبت آب به سیمان و نسبتهای اختلاط متفاوت مصالح ساخته شده است و سپس یک دوره ۲۸ روزه در حوضچه آب نگهداری شده و سپس میزان آب جذب شده که نسبت مستقیم با تراوایی بتن دارد اندازه گیری و رابطه میان تراوایی و پارامترهای مختلف طرح اختلاط تعیین گردیده است. همچنین با استفاده از دستگاه اندازه گیری نفوذ آب در بتن، آب با فشار ۸ بار در نمونه ها تزریق شده و میزان نفوذ آب در نمونه ها اندازه گیری شده است سپس مقاومت نمونه ها با استفاده از جک بتن شکن اندازه گیری شده است.