سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهام آتش بند – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی
مهران اصفهانی زاده سخی لنگرودی – دکتری مکانیک خاک و پی

چکیده:

امروزه روشهای مختلف ثبت خود لرزه ای بعنوان شیوه های سریع اقتصادی در تعیین برخی پارامترهای لرزه ای خاکها مانند فرکانس غالب ساختگاه سرعت موج برشی متوسط و … درزمینه ژئوتکنیک لرزه ای شناخته شده اند این روشها زمانی که بدلیل شرایط لجستیکالی امکان حضور تجهیزات حفاری درسایت وجود نداردبعنوان آسانترین راه شناسایی زیرسطحی خودنمایی می کنند در هنگام ثبت داده های خود لرزه ای در پروژه های مختلف همیشه امکان دستیابی به خاک بکر برای قرار دهی دستگاه خودلرزه نگار وجودندارد و همواره این سوال و نگرانی مطرح است آیا شرایط نصب مثلا نصب لرزه نگار برروی آسفالت بتن کفسازی سنگفرش پیاده رو فونداسیون و …. می توانددر نتایج آنالیزها تاثیر بگذارد یا خیر دراین تحقیق با قرار دهی دستگاه خودلرزه نگار دروضعیت های مختلف مثلا برروی بتن کفسازی ماسه صفحه فولادی و … در سایتی مشخص ثبت داده های خود لرزه ای و آنالیز های تک ایستگاه مرتبط انجام شده است که دراین مقاله سعی شده است با مقایسه نتایج آنالیزهای انجام شده نشان داده شود که اعتمادپذیری روش درهریک از شرایط نصب چقدر است و نتایج تا چه اندازه با حالتی که دستگاه لرزه نگار برروی خاک بکر نصب شده است اختلاف دارد.