سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا زندی – گروه خودروسازی سایپا تهران ایران
فرشاد نیکوبخت –

چکیده:

خصوصی سازی با غیرملی کردن و انتقال مالکیت موسسات دولتی – عمومی به بخش خصوصی برابر است معمولا هدف اصلی سیاست خصوصی سازی ازواگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی ایجاد ساختاررقابتی است تا درنهایت به ارتقا کارایی و بهبود درتخصیص منابع دستیابی حاصل شود لذا خصوصی سازی هدف نیست بلکه ابزاری است جهت دستیابی به هدف کارایی و توسعه اقتصادی اما ایا همواره و درتمامی کشورها این سیاست به عملکرد بالاتر منجر شده است؟هدف ازاین تحقیق بررسی ارتباط مابین سیاست خصوصی سازی و شاخص بهره وری در کشورهای صنعتی ودرحال توسعه بوده است بدین منظور پس از مروری اجمالی برتعاریف تاریخچه اهداف و موانع سیاست خصوصی سازی و اجرای این سیاست درایران با مطالعه کتابخانه ای به بررسی سوالات تحقیق پرداخته شد دراین زمینه ا ین نتیجه کلی حاصل شد که علیرغم وجود متغیرهای مهم و متعدد تاثیر گذار درمقوله خصوصی سازی ازجمله تغییرات تکنولوژیکی درطول زمان و همچنین ابعاد گسترده این پدیده که آن را به موضوعی اقتصادی سیاسی تبدیل نمودهاست.