سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین نوروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورمحلات
محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
رضا وهدانی –

چکیده:

دراین مقاله تاثیر تغییرات دو پارامتر عمق مدفونی پی و سختی خاک برروی پاسخ های شتاب یک سازه با پی استوانه ای ازجنس بتن با درنظر گرفتن اندرکنش خاک سازه دربرابر موجهای لرزه ای سطحی یعنی رایلی و لاو بررسی شده است دراین تحلیل از سه نمونه پی با ارتفاع مختلف و از سه تیپ خاک با سختی های متفاوت استفاده شده است بعدا زمدلسازی سازه و خاک و همچنین دو حرکت کنترلی السنترو و طبس درنرم افزار SASSI)) سیستم مستقلا درقالب هر دو موج سطحی تحلیل شده است از این تحلیل ها مشخص گردید که با تبدیل شدن پی سطحی به پی مدفون بطور میانگین پاسخ های شتاب ۳۸/۰۷% کاهش یافته است همچنین با دوبرابر شدن سختی خاک پاسخ ها برای نمونه ی با پی سطحی ۶/۵۶% و برای دو نمونه با پی مدفون ۲۰/۴۵% افزایش یافتند.