سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله تبرئی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد نجف آباد
علی مهبد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

زمین لرزه ی دوازده م مه ۲۰۰۸ که دربخش سیچوان درکشور چین رخ داد را می توان براساس ساختارهای تکتونیکی و اثراتی که برانسان و محیط طبیعی می گذارند یک حادثه بسیاربزرگ دانست هدف این مقاله ارایه رژیم زمین ساختی و ژئوتکتونیکی منطقه مورد نظر براساسداده های میدانی درناحیه گسل زمین لرزه می باشد همچنین تلاش می شود شدت ها را براساس EMS1998 مقیاس زلزله خفیف اروپایی ۱۹۹۸ و EMS2007 مقیاس شدت زمین لرزه محیطی ۲۰۰۷ تخمین زده و توزیع جغرافیایی آن ها را توزیع کنیم داده های شدت زمین لرزه و توزیع آنها براساس رژیم زمین لرزه زمین ساختی ژئودینامیکی ژئوتکنیکی تفسیر کنیم و کاربرد دو مقیاس EMS2007و۱۹۹۸ را ارزیابی کنیم کاربرد این دو ارزیابی مقایسه ای نتایج نشان میدهد که با وجود این حقیقت که مکان های جغرافیایی داده های ارزیابی متفاوت است مقادیر براورد شده EMS1998و۲۰۰۷ با هم توافق دارند و این یعنی این دو مقیاس ابزارهای مفید و مطمئنی برای تخمین زدن خطر زمین لرزه هستند.