سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش صداقت دوست – دانشجوی کارشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حمید اخوان خرازیان – دانشجوی کارشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

امروزه بتن به عنوان مصالح برگزیده درصنعت ساختمان پرمصرف ترین ماده مصرفی بشر بعد از آب شناخته می شود با این وجود صنعت سیمان نیاز شدیدی به انرژی دارد و انتشار گاز دی اکسید کربن درحین ساخت آن نگرانی های فراوانی در رابطه با محیط زیست ایجاد کردها ست درنتیجه استفاده از مواد پوزولانی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان موردمصرف می تواند راهگشا باشد دراین تحقیق ما سعی کردیم با افزودن زئولیت فراافزونه به عنوان یک پوزولان طبیعی به بتن تغییرات حاصله درمقاومت فشاری با به عنوان نمایندها ی از خصوصیات مقاومتی بتن ثبت کنیم به همین منظور بررسی های آزمایشگاهی درپنجم رحله انجام پذیرفت و زئولیت فراافزونه با نسبت های جایگزینی ۲۰ %و ۳۰ ، %۱۵،%۱۰،%۵ با سیمان تیپ ۱ ماسه شن فوق روان کننده و آب با استفاده ازطرح اختلاط براساس ACI دربتن استفاده شد و آزمایشهای مقاومتی فشاری برروی ان انجام شد براساس نتایج بدستآمده عملکرد بتن های حاوی زئولیت فراافزونه با درصدهای جایگزینی مختلف نسبت به عملکرد بتنهای بدون زئولیت فراافزونه بهبود پیدا کرد.