سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش صداقت دوست – دانشجویان کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حمید اخوان خرازیان –
پیمان نیکوان –

چکیده:

کاهش بارهای وارد بر اجزای سازه ای ، توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان را به خود جلب نموده است. استفاده از بتن با وزن مخصوص پایین و همچنین افزایش مقاومت فشاری بتن می تواند منجر به سبک سازی و کاهش ابعاد اجزای سازه ای گردد. به این منظور در تحقیق حاضر ، تاثیر وجود زئولیت در طرح اختلاط بتن بر مقاومت ،وزن مخصوص و میزان جذب آب بتن ، بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمایش بر روی چهار طرح اختلاط با درصد های متفاوت زئولیت ٢٠ ٪)، با نتایج آزمایش بر روی نمونه شاهد مقایسه شد و ، ٪١۵، ٪١٠، ٪۵) مشاهده گردید که وجود زئولیت در طرح اختلاط باعث افزایش مقاومت ، کاهش وزن مخصوص و افزایش میزان جذب آب بتن می گردد.